سانتی گراف

به یاد آنهایی که عاشقانه رستند...

سانتی گراف

به یاد آنهایی که عاشقانه رستند...

آخرین نظرات

هر سال تازه می شود...

چهارشنبه, ۱۵ آذر ۱۳۹۱، ۰۲:۱۲ ب.ظ


هر سال، تازه مى‏شود این درد سینه سوز


سوزى که کم نگردد و، دردى که بى دواست‏


کار قنوت، از دل و دست تو راست شد


اندر جهان بگوى که: این منزلت کراست؟


در آب و آتشیم چو قندیل بر سرت‏


آبى که فیضش از مدد آتش عناست‏


قندیل اگر هواى تو جوید، بدیع نیست‏


زیرا که گوهر تو ز دریاى »لافتى« ست‏